Nov plovbni režim na jezeru HE Brežice

Objavljen je nov plovbni režim na jezeru HE Brežice.

Janez Polajnar: Imamo plovbni režim na jezeru HE Brežice. Kaže, da so upoštevali tudi naše predloge. Od aprila naprej spet čakamo na veter na jezeru. V Urednem listu RS je objavljen Odlok o določitvi plovbnega režima na HE Brežice: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3340/odlok-o-dolocitvi-plovbnega-rezima-na-reki-savi-na-obmocju-akumulacijskega-bazena-hidroelektrarne-brezice

Dodaj odgovor