Univerza Style-team spet razpisuje novo fakulteto

Univerza Style-team spet razpisuje novo fakulteto

Ker smo nekateri uspesno diplomirali !! Smo se odločili da objavimo raspis, da smo odprli novo fakulteto in da je ostalo še nekaj prostih mest za vpis na našo Univerzo Style-team.

Fakulteta za žurološke študije, program žurološtvo, naziv uni. dipl. ing. žurologije.

Predmetnik:

1.Letnik:

– osnove sončenja
– analiza pitja 1
– osnove žuranja
– lenarjenje
– prva pomoč pri čezmernem uživanju opojnih substanc
– brucologija

Pogoj za vpis v drugi letnik je opravljena analiza pitja 1.

2.Letnik:

– analiza pitja 2
– trmarjenje
– temelji lagodnega življenja
– trdnost šankov
– druga pomoč pri čezmernem uživanju opojnih substanc
– mačkologija
– kazensko pravo

Pogoj za vpis v tretji letnik je opravljena dializa.

3.Letnik:

– višja trdnost šankov
– analiza pitja 3
– analiza in meritve osebkov ženskega spola
– analiza in meritve osebkov moškega spola
– teorija lokalnih cest
– analiza pitja 4
– osmičarstvo 1
– pitje
– petje in pecanje
– blazinarjenje
– patologija žurerskih organizmov
– spanje in počivanje

Pogoj za vpis v četrti letnik je potrdilo matičnega urada , da še živite.

4.Letnik:

– analiza pitja 5
– osmičarstvo 2
– geografija kontaktnega prostora
– strateška refoškologija
– krizni menedžment
– osnove urejanja kleti
– tigrologija ( višja mačkologija )
– primerjalna pijanost
– eksrundiranje
– analiza pitja 6

Diplomsko delo je praktične narave in izbirnega značaja, k njemu lahko pristopijo preživeli študentje po končanem četrtem letniku.

Napotki: Pogoj za vpis je opravljen sprejemni izpit, ki se razlikuje glede na psihično stanje predavatelja ( je pač tak kot je-bi-ga ). Za študij so potrebni jeklena volja in jetra, nekaj sreče in dosti časa.

Komisija za sprejemne izpite so!:

uni. dipl. ing. žurologije:

Stane Kanare
Tinč
Vinko
Ivan
Pero

Sprejemni izpiti so po dogovoru!

Dodaj odgovor